Tel. +48 504 93 43 92
poniedziałek - piątek 6:00 - 17:00
sobota 7:00 - 12:00
e-mail: biuro@nikopol.com.pl

Witamy na naszej stronie

Wdrożenie Rozporządzenia RODO

Wrocław, dnia 07-05-2018

Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominamy, że dzień 25 maja 2018 roku jest ostatecznym terminem wdrożenia wymagań dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych, określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO). Z przyjemnością informujemy, że firma NIKOPOL Konrad Niklewicz (dalej: NIKOPOL) jest gotowa do realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodni z wymaganiami RODO.
W ramach współpracy ze swoimi Klientami Nikopol jako administrator danych osobowych przetwarza dane:
- swoich Klientów
- pracowników i współpracowników swoich Klientów odpowiedzialnych za składanie zamówień lub zgłoszonych jako osoby do kontaktów.

Wykonując obowiązek opisany w art. 13 RODO, przesyłamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, której adresatem są Klienci, będący osobami fizycznymi.
Ponadto przesyłamy również informację dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników i współpracowników swoich Klientów odpowiedzialnych za składanie zamówień lub zgłoszonych jako osoby do kontaktów, której treść odpowiada wymogom informacyjnym nakładanym na administratora danych osobowych na podstawie art. 14 RODO. Uprzejmie prosimy o przekazanie załączonej informacji wszystkim osobom, które zajmowały się u Państwa składaniem zamówień, lub które zgłosiliście Państwo jako osoby do kontaktu w relacjach z NIKOPOL a także przekazywanie tej informacji w przyszłości osobom, które będziecie zgłaszali do NIKOPOL w celach kontaktu z Państwem.

W przypadku pytań dotyczących niniejszego pisma, a także w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez NIKOPOL prosimy o kontakt pod adresem email: rodo@nikopol.com.pl . Przesyłając zapytanie prosimy o podanie w tytule emaila nazwy Państwa firmy oraz numeru NIP, który pozwoli nam na zidentyfikowanie osoby pytającej. Podanie numeru NIP jest warunkiem koniecznym do uzyskania odpowiedzi.

Z poważaniem,
Konrad Niklewicz

[znacznik]Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Klienta.
[znacznik]Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników i współpracowników Klienta odpowiedzialnych za składanie zamówień lub zgłoszonych jako osoby do kontaktów.


Wersja do pobrania w formacie PDF dostępna RODO

PROMOCJE I NOWOŚCI
Copyright by www.nikopol.com.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
start